Är du anhörig till någon som har OCD/tvångssyndrom? Är du själv drabbad?

Ann-Katrin Noreliusson har levt i en familj där OCD/tvång har haft en tydlig roll i mer än två decennier. OCD/tvång är ett tillstånd som kan ta hela familjen i besittning, men så behöver det inte vara. Med kunskap, kärleksfull nyfikenhet, stöd och behandling kan allt bli bättre och rent av riktigt bra!

Ann-Katrin Noreliusson berättar om sina erfarenheter och de svårigheter som hon möter i sin roll som anhörigcoach.