Att leva med språkstörning har stor påverkan på vardagen och kan påverka såväl
förmågan att uttrycka sig som att förstå sin omgivning. Språkstörning förefaller vara
den vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningen och behovet av att sprida
kunskap kring diagnosen är stort. Föreläsningen kommer att ge grundläggande kunskaper kring diagnosen, hur språkstörning påverkar tillvaron samt kring hur omgivningen kan stötta.

Elinor Linderot är leg. psykolog på Psykologpartners. Elinor har lång erfarenhet av
att möta barn och unga med NPF och arbetar nu främst med handledning och ut￾bildning till olika verksamheter som möter barn, unga och personer med funktions￾nedsättningar.

DATUM: 14 februari

TID: kl. 18.30 – 20.00

PLATS: Digitalt via verktyget Zoom. Som deltagare får du en länk några dagar före föreläsningen går av stapeln.

ANMÄLAN: Välkommen att anmäla dig här
Sista anmälningsdag är den 9 februari.