Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi, som lokalförening, arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden, på fritiden och i samhället. Vi strävar efter att nå ut med kunskap!

Under höstterminen kommer Attention Sundsvall-Timrå bjuda in till föreläsningar som främst riktar sig till yrkesverksamma inom skolan. Mer information om detta kommer.