Lokalföreningen Attention Sundsvall-Timrå strävar efter att sprida kunskap kring NPF till alla. Ett sätt att göra det är genom föreläsningar. Ibland riktar sig föreläsningarna enbart till medlemmar och ibland är de öppna för alla. Här tipsar vi även om föreläsningar som anordnas av Riksförbundet Attention.

Attention utbildning är Sveriges mest erfarna aktör inom neuropsykiatri och kompetensutveckling. Här kan ni hitta kurser, skräddarsydda utbildningar, handledning, webbutbildningar och föreläsningar till yrkesverksamma och arbetsplatser som ligger i framkant samt till personer med egen NPF och deras anhöriga.

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime