Välkommen till Attention Sundsvall-Timrå!

Under ett par år har lokalföreningen legat vilande, nu är det dags att ändra på det. Den 17/4-2022 hölls ett årsmöte och en styrelse blev vald.

Styrelsen består av människor med egen erfarenhet av NPF, i olika former. I styrelsen finns föräldrar/anhöriga till barn och vuxna med NPF, yrkesverksamma som dagligen möter barn med NPF, personer med egen NPF-diagnos och framförallt, personer med en stor vilja till att skapa ett samhälle där alla kan känna en tillhörighet.

Då lokalföreningen Attention Sundsvall-Timrå befinner sig i en uppstart finns mycket som behöver uppdateras. Styrelsen jobbar så fort vi kan för att alla sociala medier, där lokalföreningen finns representerad, ska innehålla korrekta kontaktuppgifter. Innan det är löst finns en mailadress tillgänglig på den här hemsidan. Använd den om det finns frågor eller funderingar kring vilka vi är eller vad vi kan hjälpa till med.