Datum: 18/3-23
Tid: 11.00
Plats: Skeppargatan 5A

Attentions lokalförening i Sundsvall-Timrå
låg vilande ett par år men i början av 2022 tog vi
nya tag och det är nu dags för sittande styrelse att
hålla sitt allra första årsmöte.


Om du är intresserad av att delta i styrelsen, framföra
idéer eller på annat sätt hjälpa oss att arbeta för bättre
villkor för personer med NPF är du hjärtligt välkommen
till årsmötet.

Anmäl dig till årsmötet via mail senast måndag 13/3
info@sundsvall-timra.attention.se
Meddela att ni kommer och hur många ni blir
.